Запечатващ, блокиращ грунд на петна от никотин и сажди - BK-Stain Blocker

Продуктов код: 16585/0.75 лт

Описание:

BK-Stain Blocker е акрилен грунд за запечатване на петна за интериор и екстериор. Продуктът осигурява отлична адхезия за различните повърхности и добра покривност. Характеризира се с отлична способност да блокира петна от никотин, сажди, кафе, вино, храна, химикал, маркер и други подобни, и предотврати появата им върху слоевете довършителна боя. Всяка дисперсионна боя от Bekament Interior Group може да се използва като финишен слой. Продуктът е класифициран като екологичен продукт, който не е вреден за човешкото здраве и околната среда.

 

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ

Повърхността върху която ще се нанася BK-Stain Blocker трябва да бъде чиста и суха, без слабо свързани части, без прах. Подходящи основи са всички повърхности, изравнени с шпакловки, гипсокартоно, както и повърхности с добре свързани дисперсионни мазилки и бои. В случай на боядисване върху повърхностите, заразени с мухъл по стените, е необходимо да се дезинфекцира с BKSanicide или BK-SaniCid Ekspres. В случай на боядисване на повърхности, които вече са боядисани с маслени бои, лакове и др., е необходимо пълно отстраняване на старите слоеве.

НАНАСЯНЕ

Преди употребата на BK-Stain Blocker, разбъркайте старателно и разредете с вода 8-10% и след това нанесете с валяк с къс косъм на два слоя. Времето за съхнене между слоевете е минимум 2 часа, при нормални условия (23°C и 50-60% относителна влажност). В случай на силно замърсени стени може да се нанесе трети слой, който да блокира петна по-ефективно. Върху така нанесения слой след допълнително покритие може да се нанасят допълнителни мазилки след 6ч съхнене. Температурата на въздуха и повърхността по време на нанасяне трябва да бъде в диапазона от +5°C до +30°C. Високата влажност и ниските температури могат значително да удължат времето за изсъхване.

РАЗХОД

Приблизителен разход: 90-130 мл/м2

ВРЕМЕ НА СЪХНЕНЕ

Времето за сушене при нормални условия (T = + 23-25 °C, относителна влажност на въздуха = 50-60%), преди нанасяне на боя или друг завършващ продукт е минимум 12 часа.

РАЗФАСОВКА

0.75 лт

КЛИПОВЕ ЗА ПРОДУКТА