Професионална едра полираща паста - Силно абразивна - Diamant 3000 Ultra Cut

Продуктов код: 17300250 - 250 мл. / 17300001 - 1 лт.

Описание:

Diamant 3000 Ultra Cut е бърза полираща паста за професионално интензивно полиране,съдържаща силно абразивен шлайфащ компонент и е без съдържание на силикон. Термично подобрените алуминиеви оксидни микрочастици осигуряват надеждна корекция на дефектите.

 

Приложение:

Бърза полираща паста за професионално интензивно полиране.

Характеристики:

● Изключително лесна за употреба
● С абразиви от висок клас
● Без силикони

НАНАСЯНЕ: 

Продуктът се нанася най-добре с ротационни полиращи машини. Нанесете равномерно Diamant 3000 върху полиращата гъба POLYTOP и обработете повърхността с кръстосани движения. Остатъците от полирането отстранете с микрофибърна кърпа. Използването на Polytop полираща кърпа има двойно или тройно поголяма абразивност в сравнение с полиращата гъба.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разклатете добре преди употреба! Защите от замръзване! Информационен лист за безопасност може да изтеглите от www.polytop.de.

СЪСТАВКИ:

EC 648/2004: алифатни въглеводороди 15-30%, анионни повърхностноактивни вещества помалко от 5%, нейоногенни повърхностноактивни вещества по-малко от 5%, консерванти (ФЕНОКСИЕТАНОЛ, ЛАУРИЛАМИН, ДИПРОПИЛЕНЕДИАМИН, БУТИЛБЕНЗИЗОТИАЗОЛИНОН), допълнителни информация: течен парафин, абразиви, сгъстител.

ПЛЪТНОСТ:

1,10

Срок на годност и съхранение:

2 години за неотваряна опаковка.

Разфасовки:

250 мл., 1 л 
 

Видеата на продукт: