Еднокомпонентно лепило за паркет - PARKETTKOLL L

Разфасовки: 10 кг, 20 кг

Разход: 900-1300 г/м²

Отворено време за работа: 30 мин. при 20°C

Двукомпонентно епокси-полиуретаново лепило за паркет - ADESIVER 501 EP

Разфасовки: 9 кг A.ком. + 1 кг B. ком.

Разход: 1.2 - 1.8 кг/м²

Отворено време за работа: 30 мин. при 20°C