BK-Podloga 1:3 - Дълбокопроникващ безцветен грунд 1:3

разфасовки: 1 л

разход: 30-50 мл/м²

съхнене: 12 часа

Описание

BK-Podloga 1:9 - Дълбокопроникващ безцветен грунд 1:9

разфасовки: 1 л, 3 л

разход: 30-50 мл/м²

съхнене: 12 часа

Описание

BK-Beton kontakt - Бетонконтакт

разфасовки: 6 кг,20 кг

разход: 250-500 г/м²

съхнене: 4 часа

Описание