Дълбокопроникващ безцветен грунд 1:3 - BK-Podloga 1:3

Разфасовки: 1 л

Разход: 30-50 мл/м² за един слой

Нанасяне: на латекс след 4 часа

Дълбокопроникващ безцветен грунд 1:9 - BK-Podloga 1:9

Разфасовки: 1 л, 3 л

Разход: 30-50 мл/м² за един слой

Нанасяне: на латекс след 4 часа

Запечатващ, блокиращ грунд на петна от никотин и сажди - BK-Stain Blocker

Разфасовки: 0.75 лт

Разход: 90-130 мл/м² за един слой

Нанасяне: на две ръце през 2 часа

Бетонконтакт - BK-Beton kontakt

Разфасовки: 6 кг, 20 кг

Разход: 500 гр/м² за един слой

Нанасяне: на следващ продукт след 24 часа

Дълбокопроникващ и укрепващ грунд за ронливи повърхности 1:3 - BK-Penetrat

Разфасовки: 1 л, 5 л

Разход: 55-80 мл/м² за един слой

Нанасяне: на следващ продукт след 24 часа

Безцветен грунд за неравномерно абсорбиращи повърхности 1:6 & 1:10 - BK-Nivelator

Разфасовки: 10 кг, 20 кг

Разход: 30-60 мл/м² за един слой

Нанасяне: на следващ продукт след 4 часа

Високо адхезивен грунд за нискоабсорбиращи повърхности - BK-Bond

Разфасовки: 1 л

Разход: 50-100 мл/м² за един слой

Нанасяне: на следващ продукт след 6 часа

Латекс за мокро почистване мат - BK-Crystal

Разфасовки: 1 л, 3 л, 10 л

Разход: 110-120 мл/м² за два слоя

Нанасяне на следващ слой: след 4 часа

Високопокривен латекс мат - BK-Gold

Разфасовки: 1 л, 3 л, 10 л

Разход: 120-130 мл/м² за два слоя

Нанасяне на следващ слой: след 4 часа