строителни материали

Венецианска мазилка "Стуко" - Gli stucci & Marmorino

Разфасовки: 2.5 л, 10 л

Разход: 500-600 г/м²

Съхнене: 12 часа

Безцветен дълбокопроникващ грунд концентрат 1:7/1:10 - Concentrated Primer

Разфасовки: 0.750 л, 2.5 л

Разход: 40-65 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 4 часа

Дълбокопроникващ безцветен грунд - Gel Primer

Разфасовки: 2.5 л, 15л

Разход: 15-20 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 4 часа

Бял грунд - Betek Primer

Разфасовки: 2.5 л, 15 л,

Разход: 7-10 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 6 часа

Високoпокривен фин бял грунд - Lux Primer

Разфасовки: 2.5 л, 15 л

Разход: 15-20 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 4 часа

Фин бял грунд - Pro primer

Разфасовки: 3.5 кг, 20 кг

Разход: 10-15 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 6 часа

Бетон контакт - Betek Contact

Разфасовки: 1.4 кг, 4 кг, 12 кг

Разход: 4 кв.м./кг за един слой

Нанасяне: на следващ продукт след 24 часа

Дълбокопроникващ безцветен грунд 1:3 - BK-Podloga 1:3

Разфасовки: 1 л

Разход: 30-50 мл/м² за един слой

Нанасяне: на латекс след 4 часа