строителни материали

Декоративна Мазилка "Велатуре" - Le Velature

разфасовки: 2.5 л, 10 л

разход: 30-65 мл/м²

съхнене: 2 часа

Описание

Венецианска Мазилка "Стуко" - Gli Stucci & Marmorino

разфасовки: 2.5 л, 10 л

разход: 500-600 г/м²

съхнене: 12 часа

Описание