Лепила за паркет

Двукомпонентно полиуретаново лепило за паркет - Уни - Sellack Uni/9+1

Разфасовки: 9+1 кг

Разход: 1-2 кг/м²

Отворено време за работа: 24 часа при 20°C

Еднокомпонентно лепило за паркет - PARQUET 290

Разфасовки: 25 кг

Разход: 1-2 кг/м²

Отворено време за работа: 30 мин. при 20°C

Двукомпонентно епокси-полиуретаново лепило за паркет - PARQUET 0160 ECO

Разфасовки: 9.4 кг. A.ком. + 0.6 кг. B. ком.

Разход: 1-2 кг/м²

Отворено време за работа: 30 мин. при 20°C

Еднокомпонентно лепило за паркет - PARKETTKOLL L

Разфасовки: 10 кг, 20 кг

Разход: 900-1300 г/м²

Отворено време за работа: 30 мин. при 20°C

Двукомпонентно епокси-полиуретаново лепило за паркет - ADESIVER 501 EP

Разфасовки: 9 кг A.ком. + 1 кг B. ком.

Разход: 900 - 1300 гр./м²

Отворено време за работа: 30 мин. при 20°C