Байцове за дърво и други продукти

Универсални байцове за дърво - Colourant for wood

Разфасовки: 1 л

Смесване: 1:10 с вода или Н.Ц. разледител

Универсален байц ZD820.00.XXXX

Разфасовки: 1 л

Смесване: 1:10 с вода или Н.Ц. разледител

Двукомпонентно лепило за паркет - Уни/9+1

Разфасовки: 9+1 кг

Разход: 1-2 кг/м²

Отворено време за работа: 30 мин. при 20°C

Двукомпонентно лепило за паркет - Стандарт / 9+1

Разфасовки: 9+1 кг

Разход: 1-2 кг/м²

Отворено време за работа: 30 мин. при 20°C

Еднокомпонентно лепило за паркет PARQUET 290

Разфасовки: 25 кг

Разход: 1-2 кг/м²

Отворено време за работа: 30 мин. при 20°C

Двукомпонентно полиуретаново лепило за паркет - 0160 ECO

Разфасовки: 9.4 кг. A.ком. + 0.6 кг. B. ком.

Разход: 1-2 кг/м²

Отворено време за работа: 30 мин. при 20°C

Еднокомпонентно лепило за паркет - PARKETTKOLL L

Разфасовки: 10 кг, 20 кг

Разход: 900-1300 г/м²

Отворено време за работа: 30 мин. при 20°C