строителни материали


STANDARD - Лепило за плочки - клас: С1 T

Разфасовки: 25 кг

Разход: 3-5 кг/кв.м

Цвят: Сиво

Дълбокопроникващ безцветен грунд концентрат 1:7/1:10 - Concentrated Primer

Разфасовки: 0.75 л, 2.5 л

Разход: 40-65 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 4 часа

Дълбокопроникващ безцветен грунд - Gel Primer

Разфасовки: 2.5 л, 15л

Разход: 15-20 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 4-6 часа

Екологичен бял грунд за детски стаи - Мат - MINOA PREMIUM MATT

Разфасовки: 2.5 л

Разход: 13-18 кв.м./л за един слой

Нанасяне на следващ слой: след 4-6 часа

Високoпокривен фин бял грунд - Lux Primer

Разфасовки: 2.5 л, 15 л

Разход: 10-15 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 6 часа

Бял грунд - Betek Primer

Разфасовки: 2.5 л, 15 л

Разход: 7-11 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 6 часа

Високoпокривен фин бял грунд - Pro primer

Разфасовки: 3.5 кг, 20 кг

Разход: 10-15 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 6 часа

Бетон контакт - Betek Contact

Разфасовки: 1.4 кг, 4 кг, 12 кг

Разход: 4 кв.м./кг за един слой

Нанасяне: на следващ продукт след 24 часа

Дълбокопроникващ безцветен грунд концентрат 1:3 - BK-Podloga

Разфасовки: 1 л

Разход: 10-20 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 12 часа

Дълбокопроникващ безцветен грунд концентрат 1:9 - BK-Podloga

Разфасовки: 1 л, 3 л

Разход: 10-20 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на латекс след 12 часа

Запечатващ, блокиращ грунд на петна от никотин и сажди - BK-Stain Blocker

Разфасовки: 0.75 лт

Разход: 7-11 кв.м./л за един слой

Нанасяне: на две ръце през 4 часа

Структурен грунд бетон контакт - BK-Beton kontakt

Разфасовки: 6 кг, 20 кг

Разход: 2-4 кв.м./кг за един слой

Нанасяне: на следващ продукт след 24 часа