Лепила за паркет


Двукомпонентно полиуретаново лепило за паркет - Уни - Sellack Uni/9+0.75

Разфасовки: 9 кг. A.к. + 0.75 кг B.к.

Разход: 1000-1400 гр./кв.м.

Отворено време за работа: 30 мин. часа при 20°C

Двукомпонентно полиуретаново лепило за паркет, еластично - Sellack FLEX/9+1

Разфасовки: 9 кг. A.к. + 1 кг B.к.

Разход: 900-1300 гр./кв.м.

Отворено време за работа: 35 мин. при 20°C

Еднокомпонентно лепило за паркет - PARKETTKOLL L

Разфасовки: 10 кг, 20 кг

Разход: 900-1300 г/м²

Отворено време за работа: максимум: 25 мин. при 20°C

Двукомпонентно епокси-полиуретаново лепило за паркет - ADESIVER 501 EP

Разфасовки: 9 кг A.к. + 1 кг B.к.

Разход: 900-1300 гр./м²

Отворено време за работа: 2 ч. мин. при 20°C

Водоустойчиво полиуретаново лепило за дърво - (Клас D4) - P.46 Marine adhesive

Разфасовки: 500 гр

Клас на водоустойчивост: D4

Цвят: Жълтеникаво-прозрачно

Бързосъхнещо водоустойчиво полиуретаново лепило за дърво (Клас D4) - P.67

Разфасовки: 560 гр

Клас на водоустойчивост: D4

Цвят: Кристално прозрачно