авторемонтни продукти

Polyester universal putty "UNI" - Универсален кит

разфасовки: 250 гр, 500 гр, 1 кг, 1.9 кг

съхнене: 20 мин

Описание

Fein finishing putty "FEIN" - Фин кит

разфасовки: 250 гр, 500 гр, 1 кг, 1.7 кг

съхнене: 30 мин

Описание

Polyester putty with glass fiber "GLASS" - Влакнест кит

разфасовки: 250 гр, 500 гр, 1 кг, 1.7 кг

съхнене: 20 мин

Описание

Light polyester putty "LIGHT" - Лек Запълващ Кит

разфасовки: 0.25 кг, 0.5 кг, 1 кг, 1.7 кг

съхнене: 20 мин

Описание

Putty with aluminium powder "ALU" - Алуминиев кит

разфасовки: 0.25 кг, 1 кг, 1.7 кг

съхнене: 20 мин

Описание

Polyester spray putty "UNI-SPRAY" - Течен кит

разфасовки: 1.2 кг

съхнене: 2 часа

Описание

METAL BOX - Ремонтен комплект

разфасовки: 0.5 кг

съхнене: 20 мин

Описание